Zithouding - Kleermakerszit


  

Zet u op het zitvlak -buig uw rechterbeen en breng rechtervoet onder linkerdij.
Buig ook uw linkerbeen en plaats linkervoet onder rechterdij.
Leg uw handen op uw knieŽn met de handpalmen naar beneden.
Houdt uw hoofd recht en ontspan uw schouders.
Houdt uw rug goed recht en zak niet door. Ook het zitvlak is ontspannen.
Controleer of uw beide knieŽn zich op dezelfde hoogte bevinden.
Ga in deze houding rustig ademen met uw buik en zit onbeweeglijk.

Energie doorstroming van arm, nek en schouder

Zet u in kleermakerszit en neem met uw linkerhand uw rechter pols vast.
Dan knedend met linkerhand langzaam langs de buitenkant naar boven tot aan nek en schouder.
Dan knedend langs de binnenkant van de arm terug naar beneden.
Doe dit 3 x na mekaar.
Voel nu het verschil met uw linkerarm - observeer wat ge daarin ervaart.
Daarna idem met de andere arm.

  

Stokhouding met beide armen en benen.

  

Leg u neer op de rug - benen gestrekt en samen - armen naast het lichaam.
Met een inademing brengt ge uw beide armen in een boog gestrekt achter het hoofd en strek terzelfdertijd ook uw beide voeten.
5 tellen deze houding volhouden met ingehouden adem.
Met een uitademing uw armen terug traag naar beneden brengen naast het lichaam en ook de rekking van uw voeten lossen .†
Oefening 3 x herhalen.

Draaihouding Kleermakerszit

Zet u in kleermakerszit en breng uw linkerhand op uw rechter knie.
Plaats uw rechterhand achter het rechter gedeelte van uw zitvlak.
De pols is tegen het zitvlak en de vingers wijzen naar achter.
Duw nu goed op die rechterhand en voel uw rug strekken.
Draai nu uw romp en hoofd naar rechts en trek met uw linkerhand aan uw rechterknie zonder deze naar boven te heffen.
Kijk zover mogelijk naar achter -schouders, nek en hoofd goed draaien.
Volhouden met een diepe buikademhaling.
Voor het verbreken van de houding - eerst uw lichaam terugdraaien en daarna de handen lossen. Idem andere zijde.

  

Draaihouding - met de arm Knie omvatten


 

Zet u op het zitvlak -beide benen zijn gestrekt voor u.
Zet uw rechtervoet over uw linker been naast uw linker knie.
Breng uw rechterhand als steun achter uw rechter zitvlak -vingers wijzen naar achter.
Zwaai uw linkerarm rond de opgetrokken rechter knie
En druk uw linkerhand goed tegen de zijkant van uw rechter bil.
Draai uw hoofd en romp naar rechts en ga in deze houding diep ademen.
Houd deze houding een tijd vol en daarna idem met het ander been.


††