Ademhaling met geopende borststreek 


  

Leg u neer op de rug en trek uw benen half op.
Benen en voeten lichtjes geopend op de breedte van uw bekken.
Breng nu uw voetzolen tegen mekaar en laat uw knieën naar buiten openvallen.
Uw benen vormen nu een ruit.
Breng uw armen naar achter en grijp met een hand de andere pols vast boven het hoofd.
Ga nu diep ademen met geopende borststreek.

 

 

Stokhouding met één arm en één been.

Leg u neer op de rug -benen gestrekt en samen.
Armen liggen naast het lichaam.
Met een inademing brengt ge uw rechterarm gestrekt achter het hoofd en terzelfdertijd strekt ge ook uw rechterbeen en voet.
Voel de rekking van uw rechterzijde
Houd deze houding 5 tellen vol met ingehouden adem.
Met een uitademing brengt ge uw arm met een boog terug naar beneden en lost ge ook de rekking van uw been en voet.
Idem met andere kant. Oefening 3 x herhalen.

  

 

 

Stokhouding met beide armen en benen.

  

Leg u neer op de rug - benen gestrekt en samen - armen naast het lichaam.
Met een inademing brengt ge uw beide armen in een boog gestrekt achter het hoofd en strek terzelfdertijd ook uw beide voeten.
5 tellen deze houding volhouden met ingehouden adem.
Met een uitademing uw armen terug traag naar beneden brengen naast het lichaam en ook de rekking van uw voeten lossen . 
Oefening 3 x herhalen.

 

 

Stokhouding met diagonale rekking

Leg u neer op de rug - benen gestrekt en samen - armen naast het lichaam.
Met een inademing brengt ge uw rechterarm gestrekt achter uw hoofd en terzelfdertijd strekt ge uw linkervoet.
5 tellen deze houding volhouden met ingehouden adem.
Met een uitademing uw  arm terug naar beneden brengen en uw voet lossen.
Idem andere zijde.  Oefening 3 x herhalen

  

 

 

Benen optrekken tegen de borst en rugrek

  

Leg u neer op de rug en trek uw beide benen op tegen de borst.
Grijp met uw beide handen afzonderlijk de knieën vast.
Met een uitademing trekt ge met uw handen de knieën verder naar beneden.
Voel hoe ge uw onderrug op die manier langzaam openrekt en uw lenden dieper in de mat drukt - even leeghouden en daarna inademend uw knieën terug iets naar boven laten gaan.

10 à 15 trage en verdiepte ademhalingen deze oefening herhalen.

 

 

Rugmassage met opgetrokken knieën

Leg u neer op de rug en trek uw beide knieën op tegen de borst.
Grijp met uw beide handen afzonderljk de knieën vast.
Rol nu langzaam van links naar rechts over en weer zodat ge voelt dat heel uw lendenstreek hierdoor gemasseerd wordt.
Telkens als uw ellebogen opzij de grond raken duwt ge u langzaam af zodat ge naar de andere zijde rolt. Houd dit een minuutje vol.